Categorieën
Woordenlijst

Laat u inspireren

Hier volgen enkele uitdrukkingen, trefwoorden, strekkingen en persoonlijkheden die tijdens de filocafé’s wel eens naar voren kunnen komen. Ze kunnen ook dienen als inspiratiebron om tot een goede filosofische vraag te komen. Door er op te klikken kom je bij de betreffende Wikipediapagina.

Zeker ook interessant zijn deze lijsten: lijst van -ismen, Latijn in de filosofie, filosofische terminologie, filosofie van A tot Z, filosofie van de geest en lijst van filosofische stromingen.

Om u echt onder te dompelen in een thema kan u bij de portalen gaan kijken. Door te klikken op thema’s in de lijst hieronder die gevolgd worden door “(portaal)”, gaat u rechtstreeks naar het betreffende portaal.

Steeds handig om te doen is een artikel in een andere taal dan het Nederlands weergeven en dit dan te vertalen naar het Nederlands. U zal merken dat dikwijls meer te vinden is in de Engelstalige versie. Een goed voorbeeld daarvan zie je als je het Nederlandse trefwoord “moraliteit” vergelijkt met de Engelse uitdrukking “morality“.

Ook handig is de lexicon pagina op https://www.filosofie.nl/lexicon/.

A posteriori
A priori
Alexander de Grote (356 v.C. – 323 v.C.)
analytisch en synthetisch oordeel
animisme
Aquino (1225 – 1274)
Archimedes (287 v.C. – 212 v.C.)
Aristoteles (384 v.C. – 322 v.C.)
astronomie (portaal)
atheïsme
atomisme
Augustinus (354 – 430)
Austen (1775 – 1817)
axioma
Bacon (1561 – 1626)
Bach (1685 – 1750)
Beccaria (1738 – 1794)
Beethoven (1770 – 1827)
Bentham (1748 – 1832)
bewustzijn
big bang
Bijbel
biologie (portaal)
Boccaccio (1313 – 1375)
Boeddha (450 v.C – 370 v.C)
Bohr (1885 – 1962)
brein
Brontë (1816 – 1855)
Calvijn (1509 – 1564)
Camus (1913 – 1960)
Carroll (1832 – 1898)
Cassini (1625 – 1712)
categorische imperatief
Chaucer (1343 – 1400)
Chomsky (1928 – )
Christendom (portaal)
Christus (5 v.C – 30)
Cicero (160 v.C. – 43 v.C.)
Clausius (1822 – 1888)
Columbus (1451 – 1506)
Condorcet (1743 – 1794)
Confucius (551 v.C. – 479 v.C.)
connotatie
Copernicus (1473 – 1543)
da Gama (1460 – 1524)
Dante (1265 – 1321)
Darwin (1809 – 1882)
democratie
Derrida (1930 – 2004)
Descartes (1596 – 1650)
determinisme
Dewey (1859 – 1952)
Dickens (1812 – 1870)
Diderot (1713 – 1784)
dimensie
dogma
Doppler (1803 – 1853)
duurzaamheid (portaal)
economie (portaal)
Einstein (1879 – 1955)
Epicurus (341 v.C. – 270 v.C.)
epistemologie
erfelijkheid
etymologie
Euclides (+/- 300 v.C.)
Euler (1707 – 1783)
emotie
empirisme
energie
Erasmus (1466 – 1536)
ethiek
evolutietheorie
existentialisme
Facebook
fenomenologie
filosofie (portaal)
Freud (1856 – 1939)
fysica
Galilei (1564 – 1642)
Gandhi (1869 – 1948)
geloof
geneeskunde (portaal)
genetica (portaal)
geografie
geschiedenis (portaal)
geweten
God
Gödel (1906 – 1978)
godsbewijs en antigodsbewijs
Goethe (1749 – 1832)
Google
gravitatie
heelal of kosmos (portaal)
Hegel (1770 – 1831)
Heidegger (1889 – 1976)
Heisenberg (1901 – 1976)
Hemingway (1899 – 1961)
Heraclitus (540 v.C. – 480 v.C.)
heuristiek
hindoeïsme
Hobbes (1588 – 1679)
Homerus (800 v.C. – 750 v.C.)
Horatius (65 v.C. – 8 v.C.)
Hubble (1889 – 1953)
Hugo (1802 – 1885)
humanisme
Hume (1711 – 1776)
Husserl (1859 – 1938)
Huygens (1629 – 1695)
idealisme
identiteit
ideologie
industriële revolutie
Islam (portaal)
James (1842 – 1910)
Jodendom (portaal)
Kant (1724 – 1804)
karakter
Kepler (1571 – 1630)
Keynes (1883 – 1946)
Kierkegaard (1813 – 1855)
King (1929 – 1968)
Kipling (1865 – 1936)
Koran
kosmologie
kosmos of heelal (portaal)
kunst
kwantummechanica
kwantumtheorie
Lamarck (1744 – 1829)
landbouw (portaal)
Leeuwenhoek (1632 – 1723)
Leibniz (1646 – 1716)
Lemaître (1894 – 1966)
leven
levensbeschouwing
Levinas (1906 – 1995)
Linnaeus (1707 – 1778)
Literatuur (portaal)
Locke (1632 – 1704)
logica
Lorenz (1917 – 2008)
Luther (1483 – 1546)
Machiavelli (1469 – 1527)
Magellaan (1480 – 1521)
Mandela (1918 – 2013)
Marx (1818 – 1883)
massa
materie
Maxwell
media (portaal)
meditatie
Mendel (1822 – 1884)
Mendelejev (1834 – 1907)
metafysica
methodologie
Middeleeuwen
Mill (1806 – 1873)
Mohammed (570 – 632)
Molière (1622 – 1673)
Montesquieu (1689 – 1755)
moraliteit of moraal
More (1478 – 1535)
Mozart (1756 – 1791)
muziek
nature-nurture
natuurkunde (portaal)
Neumann (1903 – 1957)
Newton (1643 – 1727)
Nietzsche (1844 – 1900)
Nobelprijs
normaal (psychologisch)
normen en waarden
objectiviteit
Occams scheermes (1288 – 1347)
oerknal
onbewuste
onderwijs (portaal)
ontologie
opvoeding
pantheïsme
paradigma
paradox
Pascal (1623 – 1662)
Pavlov (1849 – 1936)
perceptie
Petrarca (1304 – 1374)
Planck (1858 – 1947)
Plato en Plato’s grot (427 v.C. – 347 v.C.)
politiek (portaal)
Popper (1902 – 1994)
pragmatisme
Protagoras (490 v.C. – 420 v.C.)
Proust (1871 – 1922)
psychologie (portaal)
Pythagoras (570 v.C. – 500 v.C.)
Quine (1908 – 2000)
Rand (1905 – 1982)
ratio
realisme
realiteit
relativiteitstheorie
religie (portaal)
Rousseau (1712 – 1778)
ruimte
Russell (1872 – 1970)
samenleving
Sartre (1905 – 1980)
schaken (portaal)
Schopenhauer (1788 – 1860)
schrift
Schrödinger (1887 – 1961)
secularisatie
secularisering
semantiek
Seneca (4 v.C. – 65)
Shakespeare (1564 – 1616) (portaal)
Singer (1946 – )
Slipher (1875 – 1969)
Smith, Adam (1723 – 1790)
standaardmodel (van de deeltjesfysica)
statistiek
Socrates (470 v.C. – 399 v.C.)
Solzjenitsyn (1918 – 2008)
Spinoza (1632 – 1677)
subjectief
synoniem
synthese
taal (portaal)
taalkunde
Tenach
Thales (624 v.C. – 545 v.C.)
Thoreau (1817 – 1862)
tijd
toeval
Turing (1912 – 1954)
unificatietheorie
universum
utilitarisme
vacuüm
Veblen (1857 – 1929)
Verlichting
Verne (1828 – 1905)
Victoria (1819 – 1901)
Voltaire (1694 – 1778)
vooroordeel
vrije wil
vrijheid
vrijzinnigheid
Wallace (1823 – 1913)
Weber (1864 – 1920)
Wells (1866 – 1946)
werkelijkheid
wetenschap
wetenschapsfilosofie
Wiener (1894 – 1964)
Wikipedia
Wilde (1854 – 1900)
wiskunde (portaal)
Wittgenstein (1889 – 1951)
Wollstonecraft (1759 – 1797)
Zeno (490 v.C. – 430 v.C.)
Zola (1840 – 1902)
zwaartekracht